Nasze Liceum - SLO7
Rozumiem, więc wiem ☺

Dla kandydatów do klasy 1 Szkoły Podstawowej w roku 2019/2020

Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji AlterEdu w Warszawie

Do rodziców przyszłych pierwszoklasistów

Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji AlterEdu działa od 1 września 2017r. z utworzoną klasą siódmą. Powstała w wyniku przekształcania Społecznego Gimnazjum nr 55 Fundacji AletrEdu. Mamy zatem wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Cieszymy się dobrą opinią w środowisku. Rodzice naszych uczniów wysoko oceniają przyjazny klimat szkoły, otwartość nauczycieli na potrzeby każdego dziecka. Nasi uczniowie chętnie przychodzą do szkoły, czują się w niej bezpiecznie, a swoich nauczycieli obdarzają dużym zaufaniem. Jesteśmy przekonani, że działania, które podejmujemy w pracy przynoszą dobre efekty i  dają nam wiele satysfakcji.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 otwieramy klasą pierwszą Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji AlterEdu, która mieścić się będzie w wyremontowanym i przygotowanym dla młodszych dzieci budynku przy ul  Świętojerskiej 24.

Baza szkoły i oferta

 • Nowe, wyposażone sale do zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, w tym sala integracji sensorycznej.
 • Proces dydaktyczny w szkole, w domu czas spędzony z rodzicami.
 • Większy nacisk na przedmioty artystyczne: taniec, plastyka, muzyka, zabawa w teatr.
 • Zajęcia dodatkowe: np. matematyczne, literackie, przyrodnicze.
 • Zajęcia z komunikacji interpersonalnej – trening umiejętności społecznych.
 • Opieka psychologiczna.
 • Obiady dostarczane przez firmę cateringową (zestawy do wyboru).

 

Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem, w którym podąża się za dzieckiem, stwarzając warunki do rozwijania naturalnej ciekawości poznawczej w atmosferze przyjaźni i zaufania, gdzie każde dziecko i rodzic czują się bezpiecznie.

 

Dla zainteresowanych naszą ofertą:

W ramach swojej oferty przyszłym pierwszoklasistom zapewniamy:

 • Autorski program adaptacyjny – Bliżej siebie.
 • Naukę w małych grupach liczących maksymalnie do 14 uczniów.
 • Wsparcie nauczyciela świetlicy w klasie w trakcie i po zajęciach.
 • Rytm dnia i zajęć dostosowany do dzieci siedmioletnich.
 • Grono współpracujących ze sobą kreatywnych i inspirujących nauczycieli.
 • Stałą opiekę psychologiczną i pedagogiczną.
 • Naukę i doskonalenie pływania (zajęcia na basenie).
 • Dodatkowe zajęcia kreatywno-rozwojowe w sali ćwiczeń.
 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu (park i plac zabaw obok budynku szkoły).
 • Pełną opiekę pozalekcyjną, dziecko ma zapewnioną opiekę i czas na aktywny wypoczynek po lekcjach (zabawy na świeżym powietrzu) oraz rozwijanie swoich zainteresowań pod okiem doświadczonych pedagogów.
 • Klasy I-III są wyposażone w nowy, odpowiednio przystosowany sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 • Realizację programów nauczania i wychowania wymaganą obowiązującym prawem oświatowym i nową podstawą programową

 

Wszystkie powyższe elementy zapewnione są w pełni w ramach czesnego – nie wymagamy żadnych innych ukrytych opłat.

 

Jesteśmy otwarci na pracę z uczniami:

 • zdolnymi – większa indywidualizacja w procesie nauczania, wspieranie indywidualnych zainteresowań, konsultacje, udział w konkursach przedmiotowych i zawodach,
 • specjalnych potrzebach edukacyjnych — program adaptacji społecznej i edukacyjnej w typowym środowisku rówieśniczym, zajęcia terapeutyczne, zajęcia kompensacyjne, opieka psychologa i pedagoga,
 • realizującymi swoje pasje poza szkołą (np. szkoła muzyczna, zajęcia sportowe w klubach — dodatkowe konsultacje, indywidualnie dostosowany program wsparcia, uwzględniający harmonogram zajęć pozaszkolnych.

 

Dlaczego nasza szkoła

Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły.

Naczelnym celem wychowawczym jest wspieranie w kształtowaniu ucznia:

 • przyjaznego, otwartego na świat, ludzi i wiedzę;
 • poszukującego prawdy, dobra i piękna w otaczającym świecie;
 • twórczo zaangażowanego w swój rozwój i odpowiedzialnego za siebie i innych.

Nasza szkoła stwarza warunki do:

 • Budowania więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się i znajdowania sposobów przezwyciężania stresów.
 • Zapewniania optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.
 • Rozwijania indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego myślenia i sprawnego działania.
 • Rozbudzania uczuć i kształtowania patriotycznych postaw prospołecznych.
 • Efektywnej współpracy z rodzicami i integracji ze środowiskiem lokalnym.

 

Uczniowie biorący udział w programie adaptacyjnym – Bliżej siebie, poznają wcześniej szkołę, nauczycieli i kolegów – szybciej czują się grupą, nawiązują relacje, które ułatwiają im start w nowej szkole.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach tego programu mają okazję poznać swoich nowych uczniów i zaplanować działania dydaktyczno – wychowawcze.

 

W ramach programu proponujemy między innymi:

Dla klas przyszłych uczniów klasy pierwszej:

 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia plastyczne,
 • trening umiejętności społecznych „Bliżej Siebie”
 • zajęcia językowe (angielski, francuski, niemiecki),
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze,
 • informatyczne

 

Wszystkie zajęcia w ramach tego programu są bezpłatne i odbywają się w soboty według ustalonego harmonogramu.

Wszystkie dzieci biorące udział w programie mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.

email:  sg55@sg55.waw.pl, lub hannakonwinska@op.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt  pod numerem tel. 22 392 61 40, tel. kom. 601 777 017


Menu