Nasze Liceum - SLO7
Rozumiem, więc wiem ☺

Dla kandydatów do klas 0 i 1 Szkoły Podstawowej w roku 2019/2020


 

Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji AlterEdu w Warszawie

Do rodziców przyszłych zerówkowiczów i pierwszoklasistów

Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji AlterEdu działa od 1 września 2017r. z utworzoną klasą siódmą. Powstała w wyniku przekształcania Społecznego Gimnazjum nr 55 Fundacji AletrEdu. Mamy zatem wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Cieszymy się dobrą opinią w środowisku. Rodzice naszych uczniów wysoko oceniają przyjazny klimat szkoły i otwartość nauczycieli na potrzeby każdego dziecka. Nasi uczniowie chętnie przychodzą do szkoły, czują się w niej bezpiecznie, a swoich nauczycieli obdarzają dużym zaufaniem. Działania, które podejmujemy w pracy, przynoszą dobre efekty i dają nam wiele satysfakcji.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 otwieramy klasy zerową i pierwszą Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji AlterEdu, która mieści się w wyremontowanym i przygotowanym dla młodszych dzieci budynku przy ul  Świętojerskiej 24.

 

Baza szkoły i oferta

 • nowe, wyposażone sale do zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, w tym sala integracji sensorycznej
 • proces dydaktyczny w szkole, w domu czas spędzony z rodzicami
 • większy nacisk na przedmioty artystyczne: taniec, plastyka, muzyka, zabawa w teatr
 • zajęcia dodatkowe: np. matematyczne, literackie, przyrodnicze
 • zajęcia z komunikacji interpersonalnej – trening umiejętności społecznych
 • opieka psychologiczna
 • obiady dostarczane przez firmę cateringową (zestawy do wyboru)

Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem, w którym podąża się za dzieckiem, stwarzając warunki do rozwijania naturalnej ciekawości poznawczej w atmosferze przyjaźni i zaufania, gdzie każde dziecko i rodzic czują się bezpiecznie.

Dla zainteresowanych naszą ofertą:
W ramach swojej oferty przyszłym zerówkowiczom i pierwszoklasistom zapewniamy:

 • autorski program adaptacyjny – Bliżej siebie,
 • naukę w małych grupach liczących maksymalnie do 14 uczniów,
 • wsparcie nauczyciela świetlicy w klasie w trakcie i po zajęciach,
 • rytm dnia i zajęć dostosowany do dzieci sześcio- i siedmioletnich,
 • grono współpracujących ze sobą kreatywnych i inspirujących nauczycieli,
 • stałą opiekę psychologiczną i pedagogiczną,
 • język angielski i edukację różnojęzyczną od początku nauki,
 • na dalszym etapie język niemiecki lub francuski,
 • naukę i doskonalenie pływania(zajęcia na basenie),
 • gry i zabawy na świeżym powietrzu(park i plac zabaw obok budynku szkoły),
 • pełną opiekę pozalekcyjną -dziecko ma zapewnioną opiekę i czas na aktywny wypoczynek po lekcjach (zabawy na świeżym powietrzu) oraz rozwijanie swoich zainteresowań pod okiem doświadczonych pedagogów,
 • klasy wyposażone w nowy, odpowiednio przystosowany sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 • realizację programów nauczania i wychowania wymaganą obowiązującym prawem oświatowym i nową podstawą programową.

Wszystkie powyższe elementy zapewnione są w pełni w ramach czesnego – nie wymagamy żadnych innych, ukrytych opłat.

Jesteśmy otwarci na pracę z uczniami:

 • zdolnymi – większa indywidualizacja w procesie nauczania, wspieranie indywidualnych zainteresowań, konsultacje, udział w konkursach przedmiotowych i zawodach,
 • specjalnych potrzebach edukacyjnych — program adaptacji społecznej i edukacyjnej w typowym środowisku rówieśniczym, zajęcia terapeutyczne, zajęcia kompensacyjne, opieka psychologa i pedagoga,
 • realizującymi swoje pasje poza szkołą (np. szkoła muzyczna, zajęcia sportowe w klubach — dodatkowe konsultacje, indywidualnie dostosowany program wsparcia, uwzględniający harmonogram zajęć pozaszkolnych.

Dlaczego nasza szkoła

Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły.

Naczelnym celem wychowawczym jest wspieranie w kształtowaniu ucznia:

 • przyjaznego, otwartego na świat, ludzi i wiedzę;
 • poszukującego prawdy, dobra i piękna w otaczającym świecie;
 • twórczo zaangażowanego w swój rozwój i odpowiedzialnego za siebie i innych.

Nasza szkoła stwarza warunki do:

 • budowania więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się i znajdowania sposobów przezwyciężania stresów,
 • zapewniania optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • rozwijania indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego myślenia i sprawnego działania,
 • rozbudzania uczuć i kształtowania patriotycznych postaw prospołecznych,
 • efektywnej współpracy z rodzicami i integracji ze środowiskiem lokalnym.

W ramach programu proponujemy między innymi:

 • zajęcia teatralne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia językowe (język angielski)
 • zajęcia matematyczno – przyrodnicze
 • zajęcia informatyczne

 

Wszystkie zajęcia w ramach tego programu są bezpłatne i odbywają się w soboty według ustalonego harmonogramu.

Dzieci biorące udział w programie mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt  pod numerem tel. 22 392 61 40, tel. kom. 601 777 017

email: kontakt@sspfae.waw.pl


Menu