Nasze Liceum - SLO7
Rozumiem, więc wiem ☺

Od dziadka do dziadka

W tym roku przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla uczczenia tego ważnego wydarzenia nasza szkoła wraz z Społecznym Gimnazjum nr 99 STO w Warszawie, Szkołą Podstawową nr 68 w Warszawie, Szkołą Podstawową nr 75 w Warszawie, Szkołą Podstawową nr 24 STO w Warszawie przeprowadza trzecią edycję historycznej gry miejskiej

„Od Dziadka do Dziadka”. Uczestnicy będą mogli zmierzyć się swoją wiedzą z zakresu znajomości biografii najważniejszych twórców niepodległości w scenerii warszawskich ulic będących miejscem historycznych wydarzeń, a także spróbować swych sił w konkurencjach sportowych. Gra rozpoczyna się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze a kończy pod pomnikem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Józefa Piłsudskiego w dniu 9 listopada 2018 roku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Szef Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Jan Józef Kasprzyk. Mamy nadzieję, że w ten sposób przybliżymy młodzieży wielkie postacie niepodległości historii.


Menu