Nasze Liceum - SLO7
Rozumiem, więc wiem ☺

Dla Kandydatów klasy 7 Szkoły Podstawowej

 

Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji AlterEdu w Warszawie

rozpoczyna nabór uczniów do klasy siódmej na rok szkolny 2019/2018

Drogi Rodzicu,

szukasz przyjaznej szkoły dla własnego dziecka? Nasza szkoła spełni Twoje oczekiwania.

Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji AlterEdu działa od 1 września 2017r.  Powstała w wyniku przekształcania Społecznego Gimnazjum nr 55 Fundacji AlterEdu. Mamy zatem wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Cieszymy się dobrą opinią w środowisku. Rodzice naszych uczniów wysoko oceniają przyjazny klimat szkoły, otwartość nauczycieli na  potrzeby każdego dziecka. Nasi uczniowie chętnie przychodzą do szkoły, czują się w niej bezpiecznie, a swoich nauczycieli obdarzają dużym zaufaniem. Jesteśmy przekonani, że działania, które podejmujemy w pracy przynoszą dobre efekty i dają nam wiele satysfakcji.

 

Baza dydaktyczna

Szkoła mieści się w budynku przy ul. Karmelickiej 26. Obecnie dysponujemy trzema salami oraz pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w wynajętej sali gimnastycznej w pobliżu szkoły oraz na pływalni Zespołu Szkół Samochodowych nr 2 przy ul. Jana Pawła 69.

W ciągu dnia mamy jedną długą przerwę przeznaczoną na obiad dostarczany przez firmę cateringową (możliwość wyboru zestawu).

Jesteśmy otwarci na pracę z uczniami:

 • zdolnymi – większa indywidualizacja w procesie nauczania, wspieranie indywidualnych zainteresowań, konsultacje, udział w konkursach przedmiotowych i zawodach,
 • specjalnych potrzebach edukacyjnych — program adaptacji społecznej i edukacyjnej w typowym środowisku rówieśniczym, zajęcia terapeutyczne, zajęcia kompensacyjne, opieka psychologa i pedagoga,
 • realizującymi swoje pasje poza szkołą (np. szkoła muzyczna, zajęcia sportowe w klubach — dodatkowe konsultacje, indywidualnie dostosowany program wsparcia, uwzględniający harmonogram zajęć pozaszkolnych.

 Dlaczego nasza szkoła

Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły.

Naczelnym celem wychowawczym jest wspieranie w kształtowaniu ucznia:

 • przyjaznego, otwartego na świat, ludzi i wiedzę;
 • poszukującego prawdy, dobra i piękna w otaczającym świecie;
 • twórczo zaangażowanego w swój rozwój i odpowiedzialnego za siebie i innych.

Nasza szkoła stwarza warunki do:

 • Budowania więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się i znajdowania sposobów przezwyciężania stresów.
 • Zapewniania optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.
 • Rozwijania indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego myślenia i sprawnego działania.
 • Rozbudzania uczuć i kształtowania patriotycznych postaw prospołecznych.
 • Efektywnej współpracy z rodzicami i integracji ze środowiskiem lokalnym.

 

 Dla zainteresowanych naszą ofertą:

W ramach swojej oferty przyszłym siódmoklasistom zapewniamy:

 • Autorski program adaptacyjny – Bliżej siebie.
 • Naukę w małych grupach liczących maksymalnie do 16 uczniów.
 • Grono współpracujących ze sobą kreatywnych i inspirujących nauczycieli.
 • Stałą opiekę psychologiczną i pedagogiczną.
 • Naukę i doskonalenie pływania (zajęcia na basenie).
 • Realizację programów nauczania i wychowania wymaganą obowiązującym prawem oświatowym i nową podstawą programową

Wszystkie powyższe elementy zapewnione są w pełni w ramach czesnego – nie wymagamy żadnych innych ukrytych opłat.

Uczniowie biorący udział w programie adaptacyjnym – „Bliżej siebie” programie poznają wcześniej szkołę, nauczycieli i kolegów – szybciej czują się grupą, nawiązują relacje, które ułatwiają im start w nowej szkole.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach tego programu mają okazję poznać swoich nowych uczniów i zaplanować działania dydaktyczno – wychowawcze.

W ramach programu proponujemy między innymi:

Dla klas przyszłych uczniów klasy siódmej:

 • zajęcia plastyczne,
 • trening umiejętności społecznych „Bliżej Siebie”
 • zajęcia językowe (angielski, francuski, niemiecki),
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze,
 • informatyczne,
 • spotkania z historią,
 • zajęcia humanistyczne.

Wszystkie zajęcia w ramach tego programu są bezpłatne i odbywają się w budynku szkoły.

 


Menu